24 June - 30 September (Every day, 10 AM - 6 PM)
en nl
Stay updated

Privacy policy

Dit is het privacy- en cookiebeleid van AntwerpPhoto, een vereniging zonder winstoogmerk (afgekort vzw), met als maatschappelijke zetel Lange Van Sterbeeckstraat 26, 2060 Antwerpen.

Het privacy- en cookiebeleid wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies door AntwerpPhoto.

Het privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen of als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig na te kijken. Het werd laatst gewijzigd op 20 juni 2018.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

AntwerpPhoto is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
KBO ondernemingsnummer 0663.809.503
e-mail: info@antwerpphoto.be
Website: https://www.antwerpphoto.be

2. Welke gegevens verwerkt AntwerpPhoto voor welke doeleinden?

2.1. Om onze diensten te kunnen verstrekken en uw ticket te kunnen bezorgen

AntwerpPhoto verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een ticket bestelt of deelneemt aan een event of expositie.

Hiervoor kunnen uw gegevens verwerkt worden zoals uw naam, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens.

Deze gegevens worden verwerkt om onze diensten te kunnen verstrekken en de overeenkomst waarbij u partij bent te kunnen uitvoeren.

2.2. Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en voor direct marketing

AntwerpPhoto verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten en events, via onder meer de nieuwsbrief en mail.

Hiervoor kunnen identificatiegegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, de activiteiten waarin u interesse heeft en andere gegevens die relevant zijn om u te informeren over de activiteiten die op uw behoeften zijn afgestemd.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van AntwerpPhoto om u te informeren over zijn activiteiten en zijn activiteiten optimaal op uw behoeften af te stemmen.

U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing (zie ook vraag 8 voor de uitoefening van uw rechten).

2.3. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u AntwerpPhoto contacteert, zal AntwerpPhoto uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen uw gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met AntwerpPhoto en alle andere persoonsgegevens die u aan AntwerpPhoto bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

2.4. Voor het technisch en functioneel management van de website

AntwerpPhoto verwerkt persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van de website antwerpphoto.be, om de website te personaliseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van cookies. Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van AntwerpPhoto om haar website te verbeteren en te beschermen tegen onder meer cyberaanvallen.

3. Hoe lang houdt AntwerpPhoto uw gegevens bij?

AntwerpPhoto houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en activiteiten in verband met fotografie en beeldcultuur.

Uw gegevens worden in elk geval gewist:

  • op uw verzoek;
  • bij gewijzigde omstandigheden waardoor de activiteiten van AntwerpPhoto niet langer relevant voor u zijn;
  • wanneer u gedurende vijf jaar geen ticket bij ons heeft gekocht en geen andere dienst van ons heeft afgenomen noch onze website heeft bezocht.

Wanneer u heeft laten weten nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen via e-mail, bewaren we uw gegevens tot wanneer u zich afmeldt.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

AntwerpPhoto doet een beroep op verwerkers om verwerkingsactiviteiten uit te voeren. Deze verwerkers handelen enkel op basis van schriftelijke instructies van AntwerpPhoto. AntwerpPhoto heeft een schriftelijke overeenkomst met elke verwerker en de verwerker garandeert via technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw rechten.

Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch juist verschijnt of dat een website-applicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen. Hou er dan wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

AntwerpPhoto gebruikt verschillende soorten cookies:

Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw websitebezoek en uw gebruikservaring.

Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google Analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

6. Links naar andere websites en sociale media

De website van AntwerpPhoto kan referenties naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. AntwerpPhoto is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via andere websites of sociale media. Evenmin is dit privacy- en cookiebeleid op die websites of sociale media van toepassing.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

AntwerpPhoto streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt hiertoe de redelijke technische en organisatorische maatregelen.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door AntwerpPhoto worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@antwerpphoto.be of per post op het bovenstaande adres. AntwerpPhoto kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@antwerpphoto.be.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Commissie is per e-mail bereikbaar op commission@privacycommission.be.

Visit the exhibition

Buy tickets